Mô hình thuỷ văn tập trung Imech-TV1

Mô hình thuỷ văn tập trung Imech-TV1

Mô hình thuỷ văn tập trung ImechTV1 dựa trên lý thuyết mô hình Nielsen-Hansen (sử dụng trong Mike Nam), mô phỏng quá trình hình thành dòng chảy bằng những phương trình vi phân đạo hàm riêng hệ số không đổi theo không gian.

- Mô hình ImechTV1 thuộc loại mô hình tất định, thông số tập trung, và là mô hình mô phỏng liên tục, thông số và biến số trình bày giá trị trung bình cho toàn bộ lưu vực. 
- Mô hình gồm 4 bể chứa, nguyên lý tính toán trong mỗi bể chứa là giải phương trình cân bằng theo quy luật phi tuyến (dạng đường cong nước rút). 
- Mô hình mô phỏng quá trình mưa - dòng chảy một cách liên tục thông qua việc tính toán cân bằng nước ở bốn bể chứa thẳng đứng, có tác dụng qua lại lẫn nhau để diễn tả các tính chất vật lý của lưu vực. 
- Các bể chứa đó gồm: 
+ Bể tuyết (chỉ áp dụng cho vùng có tuyết).
+ Bể mặt: lượng nước ở bể chứa này bao gồm lượng nước mưa do lớp phủ thực vật chặn lại, lượng nước đọng lại trong các chỗ trũng và lượng nước trong tầng sát mặt. 
+ Bể sát mặt hay bể tầng rễ cây: là vùng đất có rễ cây nên cây cối có thể hút nước cho bốc, thoát hơi.
+ Bể ngầm 
- Dữ liệu đầu vào của mô hình là mưa, bốc hơi tiềm năng, và nhiệt độ. 
- Kết quả đầu ra của mô hình là dòng chảy trên lưu vực, mực nước ngầm, và các thông tin khác trong chu trình thuỷ văn, như sự thay đổi tạm thời độ ẩm của đất và khả năng bổ xung nước ngầm. Dòng chảy lưu vực được phân một cách gần đúng thành dòng chảy mặt, dòng chảy sát mặt, dòng chảy ngầm. 
- Mô hình tính toán được điều tiết dòng chảy, khai thác nguồn nước cho phát điện, giao thông thủy, tưới (nhất là ở vùng khô hạn), cấp nước, quản lý nguồn nước, chất lượng nước.
- Tính toán thủy văn để phòng tránh được các hiện tượng nguy hiểm trên sông như lũ, lụt, hạn hán,... cũng như rất quan trọng đối với phục vụ các hệ thống thủy nông, phục vụ thi công và khai thác công trình thuỷ điện, phục vụ tưới tiêu, phục vụ giao thông đường thuỷ.
- Mô hình sử dụng các kỹ thuật tính toán song song tiên tiến giúp giảm thời gian xuống hàng chục lần, thử nghiệm nhiều lần với nhiều thuật toán dò tìm cho nhiều lưu vực khác nhau, nghiên cứu này đã giúp cho quá trình tác nghiệp dự báo được tốt hơn khi có thể tận dụng các ưu nhược điểm của từng phương pháp để áp dụng cho từng lưu vực cụ thể.


 

 

 

Liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết về sản phẩm dịch vụ

Liên hệ ngay
IMECH www.imech.info 264 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam P108, nhà B, Viện Cơ học VN-HN 10000 VN (+84) 923794309