Thông báo seminar tháng 3 năm 2019 8/3/2019

Thông báo seminar tháng 3 năm 2019

Nhóm nghiên cứu sẽ thực hiện buổi thảo luận khoa học về xây dựng xây dựng hệ thống WebGis phục vụ việc trình diễn kết quả tính và dự báo trực tuyến các giá trị thuỷ văn, thuỷ lực, môi trường cho các lưu vực sông tại Việt Nam.

Phát hành phiên bản chính thức IMECH1D v1.0 22/1/2019

Phát hành phiên bản chính thức IMECH1D v1.0

Sau một thời gian hiệu chỉnh và kiểm thử, nhóm tác giả chính thức phát hành phiên bản 1.0 của phần mềm thuỷ lực và lan truyền chất 1 chiều trên hệ thống kênh sông.

Thông báo seminar tháng 1 năm 2019 1/1/2019

Thông báo seminar tháng 1 năm 2019

Nhóm nghiên cứu sẽ thực hiện buổi thảo luận khoa học về xây dựng cơ sở dữ liệu thuỷ văn, thuỷ lực, môi trường các lưu vực sông tại Việt Nam.

TT26/2015/TT-BTNMT 1/1/2019

TT26/2015/TT-BTNMT

Thông tư quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản

TT36/2015/TT-BTNMT 1/1/2019

TT36/2015/TT-BTNMT

Thông tư về quản lý chất thải nguy hại

NĐ25/2013/NĐ-CP 1/1/2019

NĐ25/2013/NĐ-CP

Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

TT27/2014/TT-BTNMT 1/1/2019

TT27/2014/TT-BTNMT

Thông tư quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước

NĐ27/2013/NĐ-CP 1/1/2019

NĐ27/2013/NĐ-CP

Nghị định quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

TT63/2013/TTLT-BTC-BTNMT 1/1/2019

TT63/2013/TTLT-BTC-BTNMT

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Thông báo tuyển dụng lập trình viên khoa học 1/1/2018

Thông báo tuyển dụng lập trình viên khoa học

Hiện tại chúng tôi đang có nhu cầu hợp tác với các bạn trẻ có đam mê lập trình khoa học để hoàn thiện các sản phẩm của mình.

IMECH www.imech.info 264 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam P108, nhà B, Viện Cơ học VN-HN 10000 VN (+84) 923794309