Liên hệ với IMECH


Thông tin liên hệ

Trụ sở của IMECH


P108, nhà B, Viện Cơ học, 264 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

(+84) 923794309

[email protected]

https://www.imech.info

(+84) 9l2l5l564

IMECH www.imech.info 264 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam P108, nhà B, Viện Cơ học VN-HN 10000 VN (+84) 923794309