TT26/2015/TT-BTNMT 1/1/2019

TT26/2015/TT-BTNMT

Thông tư quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản

TT36/2015/TT-BTNMT 1/1/2019

TT36/2015/TT-BTNMT

Thông tư về quản lý chất thải nguy hại

NĐ25/2013/NĐ-CP 1/1/2019

NĐ25/2013/NĐ-CP

Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

TT27/2014/TT-BTNMT 1/1/2019

TT27/2014/TT-BTNMT

Thông tư quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước

NĐ27/2013/NĐ-CP 1/1/2019

NĐ27/2013/NĐ-CP

Nghị định quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

TT63/2013/TTLT-BTC-BTNMT 1/1/2019

TT63/2013/TTLT-BTC-BTNMT

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

IMECH www.imech.info 264 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam P108, nhà B, Viện Cơ học VN-HN 10000 VN (+84) 923794309