Mô hình thuỷ lực 2 chiều Imech-TL2

Mô hình thuỷ lực 2 chiều Imech-TL2

ImechTL2 là bộ chương trình tính toán thuỷ lực hai chiều được phát triển bằng thuật toán ROE dựa trên phương pháp khối hữu hạn (finite volume method) trên lưới không cấu trúc cho phép mô phỏng khi dòng chảy không còn hạn chế trong lòng sông xây dựng bức tranh ngập lụt cũng như hướng và độ lớn của dòng chảy trong vùng nghiên cứu.

ImechTL2 là một trong những công cụ quan trọng, hỗ trợ rất nhiều và hữu ích trong việc nghiên cứu, tính toán về các quá trình thủy thạch động lực, trong đó có vấn đề về thủy thạch động lực biển.

- Bộ ImechTL2 có đủ các chức năng đáp ứng việc giải quyết bài toán thực tế.

- Mô hình tính toán dòng chảy, tính toán sóng và tính toán vận chuyển bùn dựa trên phương pháp khối hữu hạn phù hợp tốt với đường bờ và địa hình đáy phức tạp.

- Mô hình này tính toán dòng chảy và biến đổi mực nước, các quá trình tải khuếch tán và phân hủy của các chất lơ lửng và hòa tan.

- Mô hình tính toán các quá trình vận chuyển trầm tích chịu tác động bởi sóng, dòng chảy và kết hợp cả sóng dòng chảy.

- Mô hình vận chuyển bùn cát là mô hình kết hợp giữa mô hình nhiều lớp, được sử dụng để mô tả các quá trình xói lở vận chuyển và bồi lắng bùn (trầm tích kết dính) hoặc hỗn hợp bùn và cát.

- Mô hình tính toán kết hợp sóng dòng chảy và vận chuyển trầm tích dẫn tới biến đổi hình thái - đường bờ, đồng thời quá trình này cũng ảnh hưởng ngược trở lại tới các quá trình động lực.

- Mô hình tính toán vận chuyển và tồn tại của các chất lơ lửng và hòa tan. Mô hình này được sử dụng để đánh giá rủi ro, các sự cố ngẫu nhiên,…

- Mô hình tính toán quá trình lan truyền và phân rã các chất lơ lửng hòa tan và được sử dụng để dự báo tràn dầu, đánh giá các kịch bản tràn dầu…

- Mô hình tính toán sự phát triển, suy giảm và truyền sóng gió và sóng lừng vào vùng ven bờ.

- Mô hình phổ sóng gió ven bờ mô tả sự lan truyền, phát triển và tiêu tán của các sóng ngắn trong vùng gần bờ

Liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết về sản phẩm dịch vụ

Liên hệ ngay
IMECH www.imech.info 264 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam P108, nhà B, Viện Cơ học VN-HN 10000 VN (+84) 923794309