Dự án đã thực hiện

Hợp đồng tính bồi xói cho nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân

Hợp đồng tính bồi xói cho nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân

Hợp đồng dự báo, cảnh báo lưu vực sông Tích

Hợp đồng dự báo, cảnh báo lưu vực sông Tích

Hợp đồng dự báo lưu vực sông Hồng - Thái Bình

Hợp đồng dự báo lưu vực sông Hồng - Thái Bình

Bạn muốn biết thêm thông tin ?

Liên hệ ngay
IMECH www.imech.info 264 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam P108, nhà B, Viện Cơ học VN-HN 10000 VN (+84) 923794309