Thông báo seminar tháng 1 năm 2019 1/1/2019 12:00:00 PM

Thông báo seminar tháng 1 năm 2019

Nhóm nghiên cứu sẽ thực hiện buổi thảo luận khoa học về xây dựng cơ sở dữ liệu thuỷ văn, thuỷ lực, môi trường các lưu vực sông tại Việt Nam.

Buổi thảo luận dự kiến về nội dung: xây dựng cấu trúc bảng, tên trường các loại dữ liệu về thuỷ văn, thuỷ lực, môi trường,... theo không gian và thời gian. Dữ liệu được phát hành trực tuyến trên nền tảng SQL Server để nhiều người có thể cùng lúc quản trị, tra cứu cũng như thuận tiện cho việc cung cấp dữ liệu cho các mô hình trực tuyến khác. Ngoài ra, cần thảo luận về sử dụng AI để phân loại các dữ liệu không cấu trúc đưa vào cơ sở dữ liệu.

Thời gian:14h ngày 3/1/2019

Địa điểm: Phòng hội thảo tầng 5 nhà C.

Người trình bày: 01.

Người tham gia: 06.

 • HangNguyen

  1/1/2016 12:00:00 AM

  Xin đăng ký tham gia

 • * * * Apple iPhone 15 Free: http://platinumhldg.com/uploads/go.php * * * hs=ab0585ba69b39e4e11ccd10a4b14eed3*

  3/16/2024 6:07:22 AM

 • * * * <a href="http://platinumhldg.com/uploads/go.php">Apple iPhone 15 Free</a> * * * hs=ab0585ba69b39e4e11ccd10a4b14eed3*

  3/16/2024 6:07:30 AM

 • http://www.gnmpw045qe27jc2914h9vv4b6h753r6ps.org/

  5/22/2024 4:45:02 PM

 • http://www.gp5u69jm0n4aw3942wn8dlw19e920oa2s.org/

  5/23/2024 1:46:40 AM

 • http://www.g4rxoa3k6g26u79o7co3m02f9u436d1ms.org/

  6/13/2024 11:09:05 AM

Tham gia bình luận

Đánh giá


IMECH www.imech.info 264 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam P108, nhà B, Viện Cơ học VN-HN 10000 VN (+84) 923794309